ORGANISATIE

Algemeen

Loods 11 is de naam van het pand dat begin 2018 door ondernemer Jeroen Popma is aangekocht om het culturele leven in Etten-Leur te ondersteunen in haar zoektocht naar een eigen honk en werkruimte. In ruil voor het gebruik van de ruimtes dienen de gebruikers gezamenlijk de gemaakte kosten van energie (water, gas, elektriciteit) en de organisatie- en beheerkosten te dragen. Verantwoordelijkheden en onkosten aangaande het bestaan en onderhoud van het pand zijn en blijven voor rekening van de eigenaar en worden niet doorbelast naar de gebruiker. Om het gebruik van de ruimtes, het onderhoud van beschikbare materialen, de communicatie met de gebruikers en het beheer van de inrichting in goede banen te leiden, is in samenwerking met Theatergroep Max Mini een nieuwe stichting opgericht met de naam Stichting PW Beheer.

 

Stichting PW Beheer

Visie

De Gemeente Etten-Leur kent een bonte verzameling van allerlei culturele amateur-clubs, - verenigingen, stichtingen en instellingen. Velen van hen hebben geen eigen behuizing of honk en zijn daarvoor afhankelijk van gemeente en/of horeca. Het gebrek aan een eigen ruimte en vaak ook hoge huurkosten maken het vaak moeilijk om onbeperkt, volledige invulling aan de kernactiviteiten te geven. Door het beschikbaar stellen en toegankelijk maken op non-commerciële basis van een bedrijfspand voor culturele activiteiten in haar vele vormen hopen de eigenaar en het stichtingsbestuur een goede ondersteuning te geven aan de gezonde en positieve ontwikkeling, kwaliteit, variatie en samenwerking en daarmee het voortbestaan van de amateur-cultuurwereld in Etten-Leur. 

 

Doelstelling

Het invullen van de visie door het inrichten van een planning voor zaalgebruik, het opstellen, communiceren en centraal stellen van gebruikersvoorwaarden, factureren van gebruikerskosten, het inrichten en het beheren van het pand en haar diverse werkruimtes, schoonmaken en uitvoeren van reparaties en klein onderhoud aan ruimtes en materialen. Zodat het gebruik door non-commerciële culturele clubs, verenigingen, instellingen en stichtingen uit Etten-Leur en omstreken voor hun kernactiviteiten op een veilige en duurzame wijze kan plaatsvinden. Bij gebruikers kan gedacht worden aan theater- en toneelgroepen, koren, zanggroepen, muziekbandjes, maquette-bouwers, fotoclubs, dansverenigingen, knutselclubs, carnaval-wagenbouwers, e.d.

 

Financieel beleid

Door het ontbreken van de verplichting tot het betalen van huurpenningen, hoeft het bestuur  haar financieel beleid alleen af te stemmen op het vergoeden van de kosten van energiegebruik, schoonmaak, inrichting en onderhoud van materialen (meubilair, geluidsinstallatie, WiFi, verlichting, kasten, e.d.) in de diverse ruimtes.

Met name met de vergoeding voor opslag van goederen en bouwmaterialen door vaste gebruikers worden een reserve aangelegd om de kosten van schoonmaak, inrichting en onderhoud van materialen te bekostigen.

Om echter begrotingstekorten, ontstaan door investeringen in inrichting, vervanging en beheer in de toekomst te voorkomen zijn subsidies, donaties en sponsorbedragen nodig.

Samenstelling Bestuur Stichting PW Beheer

 

Voorzitter: Dhr. T. van Etten

Secretaris: Dhr. J. Tijs

Penningmeester: Dhr. G. Putter

Algemeen lid: Dhr. J. Popma

Algemeen lid: Dhr. Fr. van Ham

Voor bestuursleden van Stichting PW Beheer wordt conform statuten geen beloningsbeleid aangehouden.

 

Beleidsplan 2018

© 2018 by Loods 11. Proudly created with Wix.com